தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

  • தாள் உலோகம் வளைந்துள்ளது
  • சாம்பரிங்
  • இ-காமர்ஸ் குழு
  • பொறியியல் அலுவலகம்
  • லேசர் வெட்டுதல்
  • போதுமான கையிருப்பு
  • ரிவெட்டிங் கடை
  • எண் கட்டுப்பாட்டு அச்சகம்
  • மாதிரி அறை
  • சட்டசபை கடை